Erdoğan’a yakın birçok isim kara listeye alındı!

Işıkçılar Cemaati, “FETÖ benzeri”, “Peygamber karşıtı” diye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yakın birçok ismi kara listeye aldı. Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye gazetesinde bugün “Dr. C. Ahmet Akışık” müstear ismiyle dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. “FETÖ Benzeri Yeni Mu’tezile Yapılanması Kim Ehl-i Sünnet, Kim Mu’tezilî?” başlıklı yazı, gazeteden tam sayfa olarak yayımlandı. “İslam’ın […]

 Erdoğan’a yakın birçok isim kara listeye alındı!

02.01.2021 - 19:52

Güncelleme : 02.01.2021 - 19:52
Işıkçılar Cemaati, “FETÖ benzeri”, “Peygamber karşıtı” diye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yakın birçok ismi kara listeye aldı.

Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye gazetesinde bugün “Dr. C. Ahmet Akışık” müstear ismiyle dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. “FETÖ Benzeri Yeni Mu’tezile Yapılanması Kim Ehl-i Sünnet, Kim Mu’tezilî?” başlıklı yazı, gazeteden tam sayfa olarak yayımlandı.

“İslam’ın daha ilk yüzyıllarında Ehl-i Sünnete karşı çıkan, hatta düşman olan bazı fırka ve oluşumlar ortaya çıkmıştır. İslam kaynaklarında bunlara Fırak-ı dâlle ve’l-bid’a denilmiştir. Hadislerde bu fırkalar, zemmedilmiş/kötülenmiştir. Bunlar arasında Mu’tezile de bulunmaktadır” diye başlayan yazının son bölümünde, birçok ilahiyatçının ismi verilerek hedef alındı.

 

Türkiye Diyanet Vakfı’na ait İslam Ansiklopedisi’nde Ehl-i Sünnet’in tanımı şöyle yapılmaktadır: “Hz. Peygamber ile ashap cemaatinin dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler.”

Işıkçılar Cemaati’nin Türkiye gazetesinde ise, “Dr. C. Ahmet Akışık” müstear isimli yazar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da yakınlığıyla bilinen birçok isme, “FETÖ benzeri” diyerek İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e düşman olduğu suçlamasında bulunuldu.

“Mu’tezilî İlahiyatçılar” denilen listede farklı görüşlerden birçok isim yer alıyor. AKP’ye yakın Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman da bu listede, cemaatlerin hedef aldığı Karar gazetesi yazarı Mustafa Öztürk de. Eski Diyanet İşleri Başkanları Mehmet Görmez, Ali Bardakoğlu da hedef alınanlar arasında, İhsan Eliaçık, Caner Taslaman da…

İşte Işıkçılar Cemaati’nin “FETÖ benzeri”, “Peygamber karşıtı” diye hedef aldıkları, “Dr. C. Ahmet Akışık” müstear isimli kişinin yazısının son bölümü:

 

“Modernist ve Mu’tezilî İlahiyatçılar

Mu’tezilî İlahiyatçılar, Batılı Oryantalistlerin fikir ve iddialarına paralel, 1400 yıllık Ehl-i Sünnet mirasına karşı bir cephe oluşturarak dalâlet ve bid’at fırkalarının görüşlerini sahiplenmişlerdir.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Bâtınî Münafıklar: Fazlurrahman, Halefullah, Mevdudî, Mason C. Afgânî, M. Abduh, R. Rıza, M. Carullah, M.Hamidullah, İ. Güler, Ö. Özsoy, M. Öztürk ile Vahhâbî ve Selefîlerin hepsi.

 

Hadis ve Sünnî Kader İnkârcıları: H. Atay, A. Bayındır, Mikâil Bayram, Mehmet Okuyan, M. Görmez, Saim Yeprem, İsrafil Balcı, M. İslamoğlu, M. Nur Doğan, C. Taslaman ile “Kur’an Bize Yeter” diyenlerin hepsi.

Ehl-i kitap sevdalı diyalogçular: H. Karaman, A. Bardakoğlu, Ö. Faruk Harman, Faruk Tuncer, Ali Bulaç ile FETÖ ve bağımlılarının hepsi.

Diğerleri: S. Ateş, H. Kırbaşoğlu, Hadiye Ünsal, B. Bayraklı, İ. Eliaçık, Emre Norman, M.E. Özafşar ile Ehl-i Sünnet karşıtlarının hepsi.

Ehl-i sünnet karşıtı olan Modernistlerin hepsi, bir yönden Mu’tezilîdir. Çağdaş Mu’tezilîlerin ibadet hassasiyeti ve İslam’ı tebliğ diye bir gayret ve endişeleri yoktur.”

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın